TIÊU CHUẨN ISO 37153

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 37153

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 12 năm 2017

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 12 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  36
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 37153, Phiên bản đầu tiên, tháng 12 năm 2017 – Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh – Mô hình trưởng thành để đánh giá và cải thiện

Tài liệu này cung cấp cơ sở, yêu cầu và hướng dẫn cho một mô hình trưởng thành để đánh giá hiệu suất kỹ thuật, quy trình và khả năng tương tác của (các) cơ sở hạ tầng cộng đồng cũng như đóng góp của nó cho cộng đồng và hướng dẫn cho các cải tiến trong tương lai.

Tài liệu này có thể áp dụng cho

a) tất cả các loại cơ sở hạ tầng cộng đồng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở năng lượng, nước, giao thông, chất thải và ICT,

b) một loại cơ sở hạ tầng cộng đồng hoặc nhiều loại cơ sở hạ tầng cộng đồng, và

c) tất cả các loại cộng đồng, bất kể vị trí địa lý, quy mô, cơ cấu kinh tế, giai đoạn phát triển kinh tế, và

d) tất cả các giai đoạn áp dụng của vòng đời cơ sở hạ tầng (ví dụ: lập kế hoạch / thiết kế, xây dựng, vận hành, ngừng hoạt động).

CHÚ THÍCH: Việc sử dụng các hệ thống tự nhiên, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng xanh, cũng được coi là một loại cơ sở hạ tầng

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 37153, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese