TIÊU CHUẨN ISO 3452-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 3452-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 11 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 3452-2, Tái bản lần thứ 3, ngày 15 tháng 11 năm 2013 – Thử nghiệm không phá hủy – Thử nghiệm thẩm thấu – Phần 2: Thử nghiệm vật liệu thâm nhập

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quy trình thử nghiệm đối với vật liệu thâm nhập để thử nghiệm điển hình và thử nghiệm lô của chúng. Phần này của ISO 3452 bao gồm dải nhiệt độ từ 10 ° C đến 50 ° C. Các thử nghiệm bổ sung trong phần 5 hoặc phần 6 của ISO 3452 có thể được yêu cầu ngoài phạm vi này.

Các phương pháp và thử nghiệm kiểm soát tại chỗ được nêu chi tiết trong ISO 3452-1.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 3452-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese