TIÊU CHUẨN ISO 3452-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 3452-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 6 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 6 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 3452-1, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 6 năm 2013 – Thử nghiệm không phá hủy – Thử nghiệm thẩm thấu – Phần 1: Nguyên tắc chung

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ xuyên thấu được sử dụng để phát hiện các điểm không liên tục, ví dụ như vết nứt, vết rạn, nếp gấp, độ xốp và thiếu kết dính, mở trên bề mặt vật liệu cần thử nghiệm. Nó chủ yếu được áp dụng cho các vật liệu kim loại, nhưng cũng có thể được thực hiện trên các vật liệu khác, miễn là chúng trơ ​​với môi trường thử nghiệm và không quá xốp (vật đúc, rèn, mối hàn, gốm sứ, v.v.)

Nó cũng bao gồm các yêu cầu đối với thử nghiệm quá trình và kiểm soát, nhưng không nhằm mục đích sử dụng cho các tiêu chí chấp nhận và không cung cấp thông tin liên quan đến tính phù hợp của các hệ thống thử nghiệm riêng lẻ đối với các ứng dụng cụ thể cũng như các yêu cầu đối với thiết bị thử nghiệm.

CHÚ THÍCH 1: Các phương pháp xác định và giám sát các đặc tính thiết yếu của sản phẩm thử nghiệm thẩm thấu được sử dụng được quy định trong ISO 3452-2 và ISO 3452-3.

CHÚ THÍCH 2: Thuật ngữ sự gián đoạn được sử dụng trong phần này của ISO 3452 với nghĩa là không bao gồm đánh giá nào liên quan đến khả năng chấp nhận hoặc không chấp nhận được.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 3452-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese