TIÊU CHUẨN ISO 302

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 302

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 302

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 8 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 302, Tái bản lần thứ 3, ngày 1 tháng 8 năm 2015 – Bột giấy – Xác định số Kappa

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định số Kappa của bột giấy. Số Kappa là dấu hiệu về hàm lượng lignin hoặc khả năng tẩy trắng của bột giấy.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại bột giấy hóa học và bột giấy bán hóa học trong dải số Kappa từ 1 đến 100. Đối với bột giấy có số Kappa vượt quá 100, sử dụng quy trình tiêu thụ clo (ISO 3260) để mô tả mức độ phân định.

Để đạt được độ chính xác và độ chính xác cao nhất, kích thước mẫu phải được điều chỉnh sao cho lượng tiêu thụ pemanganat nằm trong khoảng từ 20% đến 60% lượng được thêm vào.

CHÚ THÍCH: Không có mối quan hệ chung chung và rõ ràng giữa số Kappa và hàm lượng lignin của bột giấy. Mối quan hệ thay đổi tùy theo loài gỗ và quy trình phân tách. Tất cả các hợp chất bị oxy hóa bởi KMnO4, không chỉ lignin, sẽ làm tăng tiêu thụ KMnO4, và do đó làm tăng số lượng Kappa.[8] Nếu số Kappa được sử dụng để lấy chỉ số về hàm lượng lignin trong bột giấy, các mối quan hệ cụ thể sẽ phải được phát triển cho từng loại bột giấy.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 302, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 302

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese