TIÊU CHUẨN ISO 28597

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 28597

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 10 năm 2017

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 10 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  26
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 28597, Phiên bản đầu tiên, tháng 10 năm 2017 – Quy trình lấy mẫu chấp nhận theo thuộc tính – Mức chất lượng được chỉ định trong các mặt hàng không phù hợp trên một triệu

Tiêu chuẩn này quy định, đối với các mức chất lượng được biểu thị bằng các mặt hàng không phù hợp trên một triệu mặt hàng, các thủ tục để ước tính mức chất lượng của một đơn vị (ví dụ: một lô) và, khi quá trình sản xuất được kiểm soát thống kê, để ước tính mức chất lượng của quá trình dựa trên bằng chứng từ một số mẫu. Các thủ tục cũng được quy định để sử dụng thông tin này khi lựa chọn phương án lấy mẫu thích hợp để xác minh rằng mức chất lượng của một lô nhất định không vượt quá mức chất lượng giới hạn đã nêu (LQL). Đối với trường hợp không có sẵn dữ liệu mẫu trước, hướng dẫn được đưa ra để giả định mức chất lượng của quá trình trong việc lựa chọn kế hoạch.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 28597, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese