TIÊU CHUẨN ISO 28560-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 28560-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 8 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  32
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 28560-3, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2014 – Thông tin và tài liệu – RFID trong thư viện – Phần 3: Mã hóa độ dài cố định

Phần này của ISO 28560 cung cấp mô hình dữ liệu và quy tắc mã hóa để sử dụng thẻ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) cho các hạng mục phù hợp với nhu cầu của tất cả các loại thư viện (bao gồm thư viện quốc gia, học thuật, công cộng, công ty, đặc biệt và trường học) .

Phần này của ISO 28560 quy định các quy tắc mã hóa

– một tập hợp con các phần tử dữ liệu được lấy từ tổng số các phần tử dữ liệu được liệt kê trong ISO 28560-1 thành một khối cơ bản, và

– các phần tử dữ liệu khác thành các khối mở rộng trên thẻ RFID.

Nguồn thông tin bổ sung về các vấn đề thực hiện được cung cấp trong Phụ lục A.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 28560-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese