TIÊU CHUẨN ISO 28218

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 28218

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 28218

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 10 năm 2010

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 10 năm 2010

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  52
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 28218, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 10 năm 2010 – Bảo vệ bức xạ – Tiêu chí hiệu suất cho sóng radiobioassay

Tiêu chuẩn này cung cấp các tiêu chí để đảm bảo và kiểm soát chất lượng cũng như đánh giá hoạt động của các phòng thí nghiệm dịch vụ vô tuyến điện.

Tiêu chí và hướng dẫn cho in vivo radiobioassay và
trong ống nghiệm radiobioassay được đưa ra trong các điều khoản riêng biệt.

Những điều sau đây thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này:

– độ chính xác của

in vivo các phép đo hoạt động và số lượng của các hạt nhân phóng xạ quan trọng được chọn trong các Phantom thử nghiệm, và

trong ống nghiệm các phép đo hoạt động và số lượng của các hạt nhân phóng xạ quan trọng được chọn trong các mẫu thử nghiệm;

– các yêu cầu tối thiểu đối với giới hạn phát hiện;

– mức thử nghiệm tối thiểu và phạm vi thử nghiệm;

– các yêu cầu đối với việc báo cáo kết quả xét nghiệm vô tuyến của các phòng thí nghiệm dịch vụ;

– đảm bảo chất lượng trong các phòng thí nghiệm dịch vụ;

– kiểm soát chất lượng trong các phòng thí nghiệm dịch vụ;

– quy trình báo cáo các đánh giá thử nghiệm của các phòng thử nghiệm dịch vụ cho phòng thử nghiệm;

– các thủ tục mặc định khi khách hàng của phòng thí nghiệm dịch vụ không chỉ rõ các tiêu chí thực hiện;

– ứng dụng của y# đối với các phương pháp khác nhau (xem Phụ lục A và B).

Những điều sau đây không nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này:

– các phương pháp hóa phóng xạ chi tiết để tách hạt nhân phóng xạ từ các mẫu sinh học;

– thủ tục chi tiết cho in vivotrong ống nghiệm
đo độ phóng xạ;

– dữ liệu động học và các mô hình toán học để chuyển đổi kết quả xét nghiệm sóng vô tuyến thành liều lượng (đánh giá liều lượng);

– các quy trình chuẩn bị và phân phối mẫu thử và phantom của các phòng thử nghiệm.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 28218, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 28218

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese