TIÊU CHUẨN ISO 26422

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 26422

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 26422

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  16
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 26422, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 12 năm 2014 – Dầu mỏ và các sản phẩm liên quan – Xác định độ ổn định cắt của dầu bôi trơn có chứa polyme – Phương pháp sử dụng ổ lăn hình côn

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền cắt của dầu bôi trơn chứa polyme bằng máy bốn bi như quy định trong ISO 20623, nhưng sử dụng ổ lăn hình côn. Kết quả thử nghiệm cho phép dự đoán về sự mất độ nhớt vĩnh viễn trong quá trình sử dụng.

CHÚ THÍCH: Có các tiêu chuẩn quốc tế khác đánh giá sự mất độ nhớt của dầu chứa polyme. Phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này áp dụng chất lỏng có tốc độ cắt cao hơn, ví dụ, thử nghiệm cắt vòi phun động cơ diesel được mô tả trong ISO 20844.[3] Nó đặc biệt thích hợp cho chất bôi trơn được sử dụng trong các ứng dụng chịu cắt lớn, chẳng hạn như các bộ phận có bánh răng và ổ lăn. Trong các ứng dụng như vậy, tốc độ cắt trong phương pháp thử nghiệm ISO 20844 có thể quá thấp để tạo ra sự mất mát vĩnh viễn thực tế về độ nhớt của chất lỏng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 26422, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 26422

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese