TIÊU CHUẨN ISO 26000

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 26000

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 26000

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 11 năm 2010

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 11 năm 2010

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  118
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 26000, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 11 năm 2010 – Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn cho tất cả các loại hình tổ chức, bất kể quy mô hoặc vị trí của họ, về:

a) các khái niệm, thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến trách nhiệm xã hội;

b) bối cảnh, xu hướng và đặc điểm của trách nhiệm xã hội;

c) các nguyên tắc và thực hành liên quan đến trách nhiệm xã hội;

d) các chủ đề và vấn đề cốt lõi của trách nhiệm xã hội;

e) tích hợp, thực hiện và thúc đẩy hành vi có trách nhiệm với xã hội trong toàn bộ tổ chức và thông qua các chính sách và thực tiễn của tổ chức, trong phạm vi ảnh hưởng của tổ chức;

f) xác định và tham gia với các bên liên quan; và

g) truyền đạt các cam kết, kết quả hoạt động và các thông tin khác liên quan đến trách nhiệm xã hội.

Tiêu chuẩn này nhằm hỗ trợ các tổ chức đóng góp vào sự phát triển bền vững. Nó nhằm khuyến khích họ vượt ra ngoài tuân thủ pháp luật, thừa nhận rằng tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ cơ bản của bất kỳ tổ chức nào và là một phần thiết yếu của trách nhiệm xã hội của họ. Nó nhằm thúc đẩy sự hiểu biết chung trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội, và bổ sung cho các công cụ và sáng kiến ​​khác về trách nhiệm xã hội, chứ không phải để thay thế chúng.

Khi áp dụng tiêu chuẩn này, một tổ chức nên xem xét sự đa dạng về xã hội, môi trường, luật pháp, văn hóa, chính trị và tổ chức, cũng như sự khác biệt về điều kiện kinh tế, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực hành vi quốc tế.

Tiêu chuẩn này không phải là tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Nó không nhằm mục đích hoặc thích hợp cho các mục đích chứng nhận hoặc sử dụng theo quy định hoặc hợp đồng. Bất kỳ đề nghị chứng nhận, hoặc tuyên bố được chứng nhận, theo ISO 26000 sẽ là sự trình bày sai mục đích và mục đích và sử dụng sai tiêu chuẩn này. Vì tiêu chuẩn này không có các yêu cầu nên bất kỳ chứng nhận nào như vậy sẽ không phải là sự chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này nhằm cung cấp cho các tổ chức hướng dẫn liên quan đến trách nhiệm xã hội và có thể được sử dụng như một phần của các hoạt động chính sách công. Tuy nhiên, vì mục đích của Hiệp định Marrakech thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nó không nhằm mục đích được hiểu là “tiêu chuẩn quốc tế”, “hướng dẫn” hoặc “khuyến nghị”, cũng không nhằm cung cấp cơ sở cho bất kỳ cho rằng một biện pháp phù hợp với các nghĩa vụ của WTO. Hơn nữa, nó không nhằm mục đích cung cấp cơ sở cho các hành động pháp lý, khiếu nại, bào chữa hoặc các tuyên bố khác trong bất kỳ thủ tục quốc tế, trong nước hoặc các thủ tục khác, cũng không nhằm mục đích được coi là bằng chứng về sự phát triển của luật tục quốc tế.

Tiêu chuẩn này không nhằm ngăn cản việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia cụ thể hơn, khắt khe hơn hoặc thuộc một loại khác.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 26000, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 26000

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese