TIÊU CHUẨN ISO 25964-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 25964-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 25964-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 3 năm 2013

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 3 năm 2013

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  106
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 25964-2, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 3 năm 2013 – Thông tin và tài liệu – Thesauri và khả năng tương tác với các từ vựng khác – Phần 2: Khả năng tương tác với các từ vựng khác

Phần này của ISO 25964 có thể áp dụng cho thesauri và các loại từ vựng khác thường được sử dụng để truy xuất thông tin. Nó mô tả, so sánh và đối chiếu các yếu tố và tính năng của các từ vựng này được ngụ ý khi cần khả năng tương tác. Nó đưa ra các khuyến nghị để thiết lập và duy trì ánh xạ giữa nhiều thesauri, hoặc giữa thesauri và các loại từ vựng khác.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 25964-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 25964-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese