TIÊU CHUẨN ISO 25649-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 25649-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 8 năm 2017

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 8 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 25649-2, Phiên bản đầu tiên, tháng 8 năm 2017 – Các bài báo giải trí nổi để sử dụng trên và dưới nước – Phần 2: Thông tin người tiêu dùng

Tài liệu này quy định thông tin người tiêu dùng cho các vật phẩm giải trí nổi đã phân loại để sử dụng trên và dưới nước theo ISO 25649-1.

Tài liệu này có thể áp dụng với ISO 25649-1 và các phần cụ thể có liên quan (ISO 25649-3 đến ISO 25649-7). CHÚ THÍCH 1: Các yêu cầu cụ thể về an toàn được quy định trong các phần cụ thể từ ISO 25649-3 đến ISO 25649-7.

CHÚ THÍCH 2: Các phần cụ thể có thể bao gồm các loại trừ khỏi các yêu cầu chung được quy định trong tài liệu này và / hoặc ISO 25649-1.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 25649-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese