TIÊU CHUẨN ISO 24613-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 24613-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 24613-2, Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020 – Quản lý tài nguyên ngôn ngữ – Khung đánh dấu từ vựng (LMF) – Phần 2: Mô hình từ điển có thể đọc được bằng máy (MRD)

Tài liệu này mô tả mô hình từ điển có thể đọc được bằng máy (MRD), một siêu mô hình để biểu diễn dữ liệu được lưu trữ trong nhiều loại phụ từ điển điện tử, từ hỗ trợ trực tiếp cho người dịch đến hỗ trợ xử lý bằng máy.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 24613-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese