TIÊU CHUẨN ISO 24612

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 24612

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  26
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 24612, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2012 – Quản lý tài nguyên ngôn ngữ – Khung chú thích ngôn ngữ (LAF)

Tiêu chuẩn này quy định khung chú thích ngôn ngữ (LAF) để thể hiện chú thích ngôn ngữ của dữ liệu ngôn ngữ như kho ngữ liệu, tín hiệu lời nói và video. Khung này bao gồm một mô hình dữ liệu trừu tượng và một tuần tự hóa XML của mô hình đó để biểu diễn các chú thích của dữ liệu chính. Việc tuần tự hóa đóng vai trò như một định dạng xoay vòng để cho phép các chú thích được thể hiện ở một định dạng biểu diễn được ánh xạ sang một định dạng khác.

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn hóa các danh mục dữ liệu ngôn ngữ cung cấp nội dung chú thích được cung cấp bởi ISO 12620 và các Tiêu chuẩn quốc tế liên quan khác.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 24612, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese