TIÊU CHUẨN ISO 23559

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 23559

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 23559

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 11 năm 2011

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 23559, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 11 năm 2011 – Chất dẻo – Phim và tấm – Hướng dẫn kiểm tra màng nhựa nhiệt dẻo

Tiêu chuẩn này xác định các quy trình thử nghiệm cụ thể để hỗ trợ người sản xuất và người sử dụng trong việc lựa chọn và xác định đặc tính của màng nhựa nhiệt dẻo ở dạng một lớp hoặc nhiều lớp. Nó nhằm mục đích phục vụ như một hướng dẫn cho những bộ phim không có tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật hiện có.

CHÚ THÍCH: Do có nhiều loại vật liệu được sử dụng và nhiều quy trình sẵn có để sản xuất các cấu trúc màng khác nhau, tài liệu này không đề cập đến việc chuẩn bị mẫu.

Nếu có một tiêu chuẩn quốc tế cho một sản phẩm phim cụ thể thì các yêu cầu của tiêu chuẩn đó sẽ được ưu tiên hơn trong tiêu chuẩn này.

Có nhiều tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và công nghiệp giải quyết các yêu cầu cho các ứng dụng cụ thể. Vì tiêu chuẩn này nhằm cung cấp hướng dẫn chung nên nó không nằm trong phạm vi đề cập đến những tiêu chuẩn này.

Tầm quan trọng của dữ liệu và tính phù hợp để sử dụng sẽ do người dùng xác định.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 23559, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 23559

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese