TIÊU CHUẨN ISO 22514-4

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 22514-4

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 22514-4

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 8 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  54
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 22514-4, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2016 – Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình – Khả năng và hiệu suất – Phần 4: Ước tính khả năng của quá trình và các biện pháp thực hiện

Phần này của ISO 22514 mô tả khả năng của quá trình và các biện pháp hiệu suất thường được sử dụng.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 22514-4, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 22514-4

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese