TIÊU CHUẨN ISO 22477-10

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 22477-10

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 9 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 22477-10, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2016 – Điều tra và thử nghiệm địa kỹ thuật – Thử nghiệm công trình địa kỹ thuật – Phần 10: Thử nghiệm cọc: thử tải nhanh

Tiêu chuẩn này thiết lập các thông số kỹ thuật để thực hiện các thử nghiệm cọc chịu tải nhanh, trong đó một cọc đơn phải chịu tải trọng dọc trục khi nén để đo hành vi chuyển tải của nó khi tải nhanh và cho phép đánh giá khả năng chịu nén đo được của nó ( Rc, m) và ứng xử của tải trọng-dịch chuyển tương ứng.

Tiêu chuẩn này áp dụng tiêu chuẩn ISO 22477 cho cọc chịu nén dọc trục. Tất cả các loại cọc được đề cập trong EN 1536, EN 12699 và EN 14199 đều nằm trong phần này của ISO 22477.

Các thử nghiệm trong tiêu chuẩn này chỉ giới hạn trong các thử nghiệm cọc chịu tải nhanh.

CHÚ THÍCH 1: Phần này của ISO 22477 có thể được sử dụng cùng với EN 1997–1. Các giá trị số của các hệ số riêng phần đối với các trạng thái giới hạn từ các thử nghiệm tải trọng cọc được tính đến trong thiết kế được cung cấp trong EN 1997–1. Đối với thiết kế theo EN 1997–1, kết quả từ thử nghiệm cọc chịu tải nhanh sẽ được coi là tương đương với sức kháng nén đo được, Rc, m, sau khi được phân tích thích hợp.

CHÚ THÍCH 2: Hướng dẫn phân tích kết quả thử tải nhanh để xác định khả năng chịu nén đo được và ứng xử chuyển dịch tải tương ứng được nêu trong Phụ lục A.

Phần này của ISO 22477 cung cấp các thông số kỹ thuật cho những điều sau:

a) thử nghiệm điều tra, theo đó cọc thử nghiệm hy sinh được chất lên đến trạng thái giới hạn cuối cùng;

b) các thử nghiệm kiểm soát, theo đó cọc được chất lên một tải trọng quy định vượt quá trạng thái giới hạn khả năng sử dụng.

CHÚ THÍCH 3: Nói chung, thử nghiệm điều tra tập trung vào kiến ​​thức chung về loại cọc; một thử nghiệm kiểm soát tập trung vào một ứng dụng cụ thể của một cọc.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 22477-10, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese