TIÊU CHUẨN ISO 22324

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 22324

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 22324, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015 – An ninh xã hội – Quản lý tình trạng khẩn cấp – Hướng dẫn về cảnh báo mã màu

Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về việc sử dụng mã màu để thông báo cho những người có nguy cơ cũng như nhân viên phản ứng đầu tiên về nguy hiểm và để thể hiện mức độ nghiêm trọng của tình huống. Nó có thể áp dụng cho tất cả các loại nguy hiểm ở bất kỳ vị trí nào.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến phương pháp hiển thị mã màu, các cân nhắc chi tiết về công thái học liên quan đến màn hình xem hoặc các dấu hiệu an toàn được đề cập trong ISO 3864-1.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 22324, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese