TIÊU CHUẨN ISO 21562

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 21562

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 7 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 21562, Phiên bản đầu tiên, tháng 7 năm 2020 – Tàu và công nghệ hàng hải – Đồng hồ đo lưu lượng nhiên liệu trong boongke trên tàu tiếp nhận – Yêu cầu

Tài liệu này quy định các yêu cầu đối với hệ thống đồng hồ đo lưu lượng khối lượng Coriolis (MFM) được lắp đặt trên tàu và sử dụng để đo chính xác lượng nhiên liệu nhận được trong boongke. Nó xác định các yêu cầu về đo lường và an ninh cũng như các yêu cầu thử nghiệm của hệ thống MFM đối với tàu tiếp nhận. Tài liệu này bổ sung cho ISO 8217, ISO 22192 và OIML R117.

Tài liệu này không đề cập đến đồng hồ đo lưu lượng khối lượng được sử dụng để chuyển giao lưu ký, cũng như không giải quyết các vấn đề tổng thể về thủ tục giao hàng trong boongke, chẳng hạn như tính toàn vẹn của hệ thống phân phối và hoạt động chuyển giao. Nó không áp dụng cho các nhiên liệu đông lạnh như LNG.

Đối với việc phân phối trong boongke bằng cách sử dụng hệ thống đồng hồ đo lưu lượng khối lượng Coriolis trong vai trò chuyển tải, tham khảo ISO 22192.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 21562, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese