TIÊU CHUẨN ISO 21268-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 21268-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 9 năm 2019

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 9 năm 2019

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  34
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 21268-2, Phiên bản đầu tiên, tháng 9 năm 2019 – Chất lượng đất – Quy trình rửa trôi để kiểm tra hóa học và sinh thái học tiếp theo của đất và các vật liệu giống đất – Phần 2: Thử nghiệm hàng loạt sử dụng tỷ lệ lỏng và rắn là 10 l / kg chất khô

Tài liệu này quy định một phép thử cung cấp thông tin về sự rửa trôi của đất và các vật liệu của đất trong các điều kiện thí nghiệm quy định sau đây, và đặc biệt là ở tỷ lệ lỏng và rắn là 10 l / kg chất khô.

Tài liệu đã được phát triển để đo lường sự giải phóng các chất vô cơ và hữu cơ từ đất và vật chất giống đất cũng như tạo ra chất rửa giải để thử nghiệm độc chất sinh thái tiếp theo. Đối với thử nghiệm độc tố sinh thái, xem ISO 15799[6] và ISO 17616[7].

CHÚ THÍCH 1: Các chất hữu cơ dễ bay hơi bao gồm các chất có trọng lượng phân tử thấp trong hỗn hợp như dầu khoáng.

CHÚ THÍCH 2: Không phải lúc nào cũng có thể tối ưu hóa đồng thời các điều kiện thử nghiệm đối với các chất vô cơ và hữu cơ và các điều kiện thử nghiệm tối ưu cũng có thể khác nhau giữa các nhóm chất hữu cơ khác nhau. Các yêu cầu thử nghiệm đối với các chất hữu cơ thường nghiêm ngặt hơn so với các yêu cầu đối với các chất vô cơ. Các điều kiện thử nghiệm thích hợp để đo sự giải phóng các chất hữu cơ nói chung cũng sẽ được áp dụng cho các chất vô cơ.

CHÚ THÍCH 3: Trong phân loại các chất hữu cơ, tồn tại sự khác biệt đáng kể về tính chất giữa các hợp chất phân cực hơn, tương đối hòa tan trong nước và các chất hữu cơ kỵ nước (HOC). Trong trường hợp thứ hai, các cơ chế giải phóng (ví dụ liên kết hạt hoặc liên kết cacbon hữu cơ hòa tan) có thể quan trọng hơn cũng như tổn thất hấp thụ của HOC hòa tan trên các vật liệu khác nhau mà chúng tiếp xúc (ví dụ như chai, bộ lọc). Phép thử và kết quả chỉ nên được sử dụng để rửa trôi các chất hữu cơ khi đã xem xét kỹ lưỡng các tính chất cụ thể của các chất được đề cập và các vấn đề tiềm ẩn liên quan.

CHÚ THÍCH 4: Đối với thử nghiệm độc tố sinh thái, cần có dung dịch rửa giải đại diện cho việc giải phóng các chất vô cơ và hữu cơ. Trong tài liệu này, thử nghiệm độc chất sinh thái cũng có nghĩa là bao gồm thử nghiệm độc tính địa chất.

Phương pháp thử nghiệm này tạo ra chất rửa giải, sau đó có thể được đặc trưng bởi các phương pháp vật lý, hóa học và sinh thái học phù hợp với các phương pháp tiêu chuẩn hiện có. Phép thử không thích hợp với các chất dễ bay hơi trong điều kiện môi trường xung quanh.

Quy trình này không áp dụng cho các vật liệu có tỷ lệ hàm lượng chất khô thấp hơn 33%.

Phép thử này chủ yếu nhằm mục đích được sử dụng cho mục đích kiểm soát và thường xuyên, và nó không thể được sử dụng một mình để mô tả tất cả các đặc tính rửa trôi của đất. Các thử nghiệm rửa trôi bổ sung là cần thiết cho mục tiêu mở rộng đó. Tài liệu này không đề cập đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn. Nó chỉ xác định các thuộc tính lọc như được nêu trong Điều 4.

[6] ISO 15799, Chất lượng đất – Hướng dẫn về đặc điểm sinh thái học của đất và vật liệu đất

[7] ISO 17616, Chất lượng đất – Hướng dẫn lựa chọn và đánh giá các phương pháp xử lý sinh học để xác định đặc tính sinh thái của đất và vật liệu đất

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 21268-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese