TIÊU CHUẨN ISO 21151

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 21151

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 5 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 5 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  28
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 21151, Phiên bản đầu tiên, tháng 5 năm 2020 – Các thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Yêu cầu đối với các giao thức hài hòa quốc tế thiết lập khả năng truy xuất nguồn gốc đo lường của các giá trị được chỉ định cho mẫu chuẩn và mẫu người

Tài liệu này quy định các yêu cầu đối với một quy trình do một tổ chức quốc tế thực hiện để đạt được kết quả tương đương giữa hai hoặc nhiều IVD MD cho cùng một đại lượng đo đối với các trường hợp không có quy trình đo tham chiếu và không có vật liệu chuẩn được chứng nhận phù hợp với mục đích hoặc các chất hiệu chuẩn thông thường quốc tế. Trong trường hợp này, giao thức hài hòa xác định mức truy nguyên đo lường cao nhất cho đại lượng đo đã nêu.

Tài liệu này có thể được áp dụng trong trường hợp tồn tại các vật liệu chuẩn được chứng nhận hoặc các chất hiệu chuẩn thông thường quốc tế nhưng không phù hợp với mục đích vì chẳng hạn, chúng không thể dùng chung với các mẫu người.

CHÚ THÍCH: Tài liệu này đề cập đến một trường hợp xác định nguồn gốc các giá trị được ấn định và đo lường được mô tả trong 5.6 trong ISO 17511: 2020.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 21151, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese