TIÊU CHUẨN ISO 21127

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 21127

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 21127

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  112
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 21127, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2014 – Thông tin và tài liệu – Một bản thể luận tham chiếu cho việc trao đổi thông tin di sản văn hóa

Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn cho việc trao đổi thông tin giữa các tổ chức di sản văn hóa. Nói một cách dễ hiểu, đây có thể được định nghĩa là thông tin được quản lý bởi các viện bảo tàng, thư viện và kho lưu trữ.

Một định nghĩa chi tiết hơn có thể được trình bày rõ ràng bằng cách xác định cả phạm vi dự kiến, một định nghĩa rộng rãi và bao hàm tối đa về các nguyên tắc chung và phạm vi thực tiễn, được xác định bằng cách tham chiếu đến một bộ tiêu chuẩn và thông lệ tài liệu bảo tàng cụ thể.

Phạm vi dự kiến ​​của tiêu chuẩn này được định nghĩa là trao đổi và tích hợp các tài liệu khoa học không đồng nhất liên quan đến các bộ sưu tập bảo tàng. Định nghĩa này đòi hỏi phải được xây dựng thêm.

– Thuật ngữ “tài liệu khoa học” nhằm truyền đạt yêu cầu rằng độ sâu và chất lượng của thông tin mô tả có thể được xử lý theo tiêu chuẩn này cần phải đủ cho nghiên cứu học thuật nghiêm túc. Điều này không có nghĩa là thông tin nhằm mục đích trình bày cho các thành viên của công chúng bị loại trừ, mà là tiêu chuẩn này nhằm cung cấp mức độ chi tiết và chính xác mà các chuyên gia bảo tàng và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này mong đợi và yêu cầu.

– Thuật ngữ “bộ sưu tập bảo tàng” được dùng để chỉ tất cả các loại tài liệu được thu thập và trưng bày bởi các bảo tàng và các tổ chức liên quan, theo định nghĩa của ICOM3). Điều này bao gồm các bộ sưu tập, địa điểm và di tích liên quan đến các lĩnh vực như lịch sử xã hội, dân tộc học, khảo cổ học, mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng, lịch sử tự nhiên, lịch sử khoa học và công nghệ.

– Tài liệu về bộ sưu tập bao gồm mô tả chi tiết của các mục riêng lẻ trong bộ sưu tập, nhóm mục và tổng thể bộ sưu tập. Tiêu chuẩn này nhằm mục đích cụ thể bao gồm thông tin theo ngữ cảnh (tức là nền tảng lịch sử, địa lý và lý thuyết mang lại cho các bộ sưu tập bảo tàng nhiều ý nghĩa và giá trị văn hóa của chúng).

– Việc trao đổi thông tin liên quan với các thư viện và cơ quan lưu trữ, và sự hài hòa với các mô hình của chúng, nằm trong phạm vi dự kiến ​​của tiêu chuẩn này.

– Thông tin chỉ cần thiết cho việc điều hành và quản lý các tổ chức văn hóa, chẳng hạn như thông tin liên quan đến nhân sự, kế toán và số liệu thống kê về du khách, nằm ngoài phạm vi dự kiến ​​của tiêu chuẩn này.

Phạm vi thực tế4) của tiêu chuẩn này là tập hợp các tiêu chuẩn tham chiếu cho tài liệu bảo tàng đã được sử dụng để hướng dẫn và xác nhận sự phát triển của nó. Tiêu chuẩn này bao gồm cùng lĩnh vực diễn ngôn như sự kết hợp của các tài liệu viện dẫn này; do đó, đối với bất kỳ dữ liệu nào được mã hóa chính xác theo bất kỳ tài liệu tham khảo nào trong số này, một dạng mã hóa có thể được tạo ra vừa tương thích với tiêu chuẩn hiện tại vừa không làm mất ngữ nghĩa.

3) Quy chế ICOM đưa ra định nghĩa về thuật ngữ “bảo tàng” tại http://icom.museum/statutes.html#2>.

4) Phạm vi thực tế của CIDOC CRM, bao gồm danh sách các tiêu chuẩn tài liệu bảo tàng liên quan, được thảo luận chi tiết hơn trên trang web CIDOC CRM tại http://cidoc-crm.org/scope.html >.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 21127, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 21127

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese