TIÊU CHUẨN ISO 21009-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 21009-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 12 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 12 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 21009-2, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 12 năm 2015 – Bình đông lạnh – Bình cách nhiệt tĩnh chân không – Phần 2: Yêu cầu vận hành

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu vận hành đối với các bình cách nhiệt chân không tĩnh được thiết kế cho áp suất tối đa cho phép lớn hơn 50 kPa (0,5 bar). Nó cũng có thể được sử dụng như một hướng dẫn cho các bình được thiết kế cho áp suất tối đa cho phép nhỏ hơn 50 kPa (0,5 bar).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình được thiết kế cho chất lỏng đông lạnh được quy định trong ISO 21009-1.

Các tàu đông lạnh tĩnh thường được nhà sản xuất trang bị một phần, nhưng có thể được lắp đặt hoặc cài đặt lại bởi một bên khác, chẳng hạn như người vận hành, người sử dụng hoặc chủ sở hữu.

CHÚ THÍCH 1: Đối với việc lắp đặt các bình này, có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung; những điều này được xác định trong các quy định cụ thể.

CHÚ THÍCH 2: Một số yêu cầu của tiêu chuẩn này có thể được quy định trong các quy định địa phương, ví dụ khoảng cách an toàn, an toàn lao động và sức khỏe. Khi có mâu thuẫn giữa các yêu cầu của tiêu chuẩn này và bất kỳ quy định địa phương nào được áp dụng, thì quy định địa phương luôn được ưu tiên


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 21009-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese