TIÊU CHUẨN ISO 20410

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 20410

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 10 năm 2017

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 10 năm 2017

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 20410, Phiên bản đầu tiên, tháng 10 năm 2017 – Du lịch và các dịch vụ liên quan – Thuê thuyền trần – Yêu cầu dịch vụ và thiết bị tối thiểu

Tài liệu này đưa ra các yêu cầu về mức độ dịch vụ và thiết bị tối thiểu đối với thuyền trần được cung cấp cho thuê tàu trên các vùng nước nội địa, ven biển và / hoặc xa bờ. Nó được áp dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cung cấp cho thuê tàu trần.

Tài liệu này:

– bao gồm sự an toàn của thuyền trần và những người ngồi trên nó, nhưng không liên quan đến các hoạt động thể thao hoặc giải trí dưới nước;

– loại trừ các thuyền được cung cấp thuyền trưởng và / hoặc thủy thủ đoàn và thuyền trần không có chỗ ở sinh hoạt;

– không thiết lập các yêu cầu xây dựng đối với thuyền trần và thiết bị được cung cấp.

[related_post]


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 20410, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese