TIÊU CHUẨN ISO 20214

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 20214

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 8 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  52
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 20214, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2015 – Hệ thống truyền thông tin và dữ liệu không gian – Kiến trúc bảo mật cho hệ thống dữ liệu không gian

Tài liệu này trình bày một kiến ​​trúc tham chiếu bảo mật cho các hệ thống dữ liệu không gian và nhằm cung cấp một cách tiếp cận được tiêu chuẩn hóa để mô tả bảo mật trong các kiến ​​trúc hệ thống dữ liệu và thiết kế cấp cao, mà các nhóm làm việc riêng lẻ có thể sử dụng trong CCSDS.

Để biết thêm thông tin về vai trò của bảo mật trong các hệ thống không gian, người đọc được chuyển hướng đến tài liệu CCSDS hỗ trợ được liệt kê trong phụ lục B.

MỤC ĐÍCH

Tài liệu này được thiết kế như một tài liệu tham khảo kỹ thuật hệ thống cấp cao để cho phép các kỹ sư hiểu rõ hơn về các khái niệm bảo mật phân lớp cần thiết để bảo mật một hệ thống không gian. Như vậy, tài liệu này là Kiến trúc Bảo mật cho Hệ thống Dữ liệu Không gian (SASDS).

Kiến trúc này sử dụng các khung nhìn được mô tả trong Kiến trúc Tham chiếu cho Hệ thống Dữ liệu Không gian (tham khảo [B1]) được phát triển bởi Nhóm Công tác Kiến trúc CCSDS.

SASDS sẽ được sử dụng:

– thiết lập một khung khái niệm CCSDS tổng thể để kết hợp bảo mật vào hệ thống dữ liệu của các sứ mệnh không gian;

– xác định ngôn ngữ và cách biểu diễn chung để các rủi ro, yêu cầu và giải pháp trong lĩnh vực bảo mật trong hệ thống dữ liệu không gian có thể được giao tiếp dễ dàng;

– cung cấp nguồn thông tin cho các kiến ​​trúc sư bảo mật trong nhiệm vụ không gian sử dụng để phát triển thiết kế bảo mật hệ thống;

– tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các tiêu chuẩn một cách nhất quán để bất kỳ tiêu chuẩn nào cũng có thể được sử dụng với các tiêu chuẩn thích hợp khác trong hệ thống.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 20214, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese