TIÊU CHUẨN ISO 19973-5

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19973-5

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 19973-5

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 9 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 9 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  26
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 19973-5, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 9 năm 2015 – Công suất chất lỏng khí nén – Đánh giá độ tin cậy của linh kiện bằng cách thử nghiệm – Phần 5: Van một chiều, van con thoi, van áp suất kép (chức năng AND), van điều khiển lưu lượng điều chỉnh một chiều, van xả nhanh

Tiêu chuẩn này cung cấp các quy trình thử nghiệm để đánh giá độ tin cậy của các loại van khí nén sau:

– van một chiều (kiểm tra);

– van một chiều vận hành bằng hoa tiêu;

– van con thoi;

– van áp suất kép (chức năng AND);

– van điều khiển lưu lượng có thể điều chỉnh một chiều;

– van xả nhanh

bằng thử nghiệm và các phương pháp báo cáo kết quả thử nghiệm. Các điều kiện thử nghiệm chung và phương pháp tính toán được quy định trong ISO 19973-1. Các phương pháp quy định trong ISO 19973-1 áp dụng cho hư hỏng đầu tiên, như thu được với phương pháp trung bình động ba điểm (3PMA), không cần sửa chữa, nhưng loại trừ các giá trị ngoại lệ.

Tuổi thọ của các van khí nén này thường được đưa ra dưới dạng một số chu kỳ. Do đó, bất cứ khi nào thuật ngữ “thời gian” được sử dụng trong tiêu chuẩn này, biến này được hiểu là một số chu kỳ.

Tiêu chuẩn này cũng quy định thiết bị thử nghiệm và mức ngưỡng cho các thử nghiệm để đánh giá độ tin cậy của các van khí nén này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19973-5, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 19973-5

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese