TIÊU CHUẨN ISO 19973-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19973-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  1 tháng 8, 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  52
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 19973-1, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 8 năm 2015 – Công suất chất lỏng khí nén – Đánh giá độ tin cậy của linh kiện bằng thử nghiệm – Phần 1: Quy trình chung

Tiêu chuẩn này đưa ra các quy trình chung, phương pháp tính toán để đánh giá độ tin cậy của các bộ phận nguồn chất lỏng khí nén và các phương pháp báo cáo. Các quy trình này độc lập với các loại thành phần và thiết kế của chúng.

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các điều kiện thử nghiệm chung và phương pháp đánh giá dữ liệu.

CHÚ THÍCH: Vì tuổi thọ sử dụng của bất kỳ bộ phận nào có thể thay đổi, nên việc đánh giá thống kê sẽ giúp giải thích các kết quả thử nghiệm.

Các phương pháp quy định trong phần này của ISO 19973 áp dụng cho hư hỏng đầu tiên mà không cần sửa chữa (xem IEC 60300-35), nhưng loại trừ các trường hợp ngoại lệ; tuy nhiên, vì các ngoại lệ có thể có ý nghĩa lớn, thông tin về cách xử lý chúng được nêu trong Phụ lục F.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19973-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese