TIÊU CHUẨN ISO 19600

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19600

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 12 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  36
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 19600, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 12 năm 2014 – Hệ thống quản lý tuân thủ – Hướng dẫn

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn để thiết lập, phát triển, thực hiện, đánh giá, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý tuân thủ hiệu quả và đáp ứng trong một tổ chức.

Các hướng dẫn về hệ thống quản lý tuân thủ có thể áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức. Mức độ áp dụng các hướng dẫn này phụ thuộc vào quy mô, cơ cấu, tính chất và mức độ phức tạp của tổ chức. Tiêu chuẩn này dựa trên các nguyên tắc quản trị tốt, tương xứng, minh bạch và bền vững.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19600, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese