TIÊU CHUẨN ISO 19147

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19147

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 6 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  68
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 19147, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 6 năm 2015 – Thông tin địa lý – Nút chuyển

Tiêu chuẩn này quy định các kiểu dữ liệu và danh sách mã được liên kết với các kiểu đó để thực hiện các nút chuyển và các dịch vụ của chúng trong mô hình vận tải và các dịch vụ dựa trên vị trí.

Tiêu chuẩn này bao gồm những nội dung sau:

– xác định các nút chuyển giao theo cách đa phương thức để định nghĩa chung và hợp lệ cho tất cả các loại phương tiện và phương thức vận tải;

– liên kết chuyển các nút đến một vị trí;

– tập trung vào các thuộc tính xác định nút chuyển giao liên quan đến các nút trong mạng chế độ cụ thể;

– xác định các thuộc tính của các nút chuyển giao có liên quan đến việc lập kế hoạch du lịch và mô hình hóa các hệ thống giao thông có khả năng tương tác của các nhà quy hoạch giao thông;

– xác định một tập hợp các dịch vụ và cơ sở vật chất có thể liên quan đến các nút chuyển giao và cách cung cấp thông tin về khả năng tiếp cận, các sai lệch và hạn chế liên quan đến các dịch vụ và cơ sở này.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chủ sở hữu và nhà khai thác cơ sở hạ tầng giao thông khi xác định và / hoặc mô tả cơ sở hạ tầng giao thông của họ và cho các Nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến giao thông khi cung cấp thông tin cho khách du lịch và những người khác.

Tiêu chuẩn này được giới hạn cho việc vận chuyển người và cũng giới hạn cho các điểm lên và xuống tĩnh. Trọng tâm chính là các nút chuyển giao là một phần của mạng lưới giao thông công cộng, nằm trong mạng lưới đường bộ, nhưng Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các nút chuyển giao trong mạng lưới đường sắt và trong mạng lưới vận tải đường biển và đường hàng không.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19147, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese