TIÊU CHUẨN ISO 19136-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19136-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  1 tháng 8, 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  88
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 19136-2, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2015 – Thông tin địa lý – Ngôn ngữ đánh dấu địa lý (GML) – Phần 2: Lược đồ mở rộng và quy tắc mã hóa

Ngôn ngữ đánh dấu địa lý (GML) là một mã hóa XML tuân theo ISO 19118 để vận chuyển và lưu trữ thông tin địa lý được mô hình hóa phù hợp với khung mô hình khái niệm được sử dụng trong loạt Tiêu chuẩn quốc tế ISO 19100 và bao gồm cả không gian và không thuộc tính không gian của các đối tượng địa lý

Phần này của ISO 19136 xác định cú pháp, cơ chế và quy ước của Lược đồ XML:

– cung cấp một khuôn khổ mở, trung lập với nhà cung cấp để mô tả các lược đồ ứng dụng không gian địa lý để vận chuyển và lưu trữ thông tin địa lý trong XML;

– cho phép các cấu hình hỗ trợ các tập hợp con thích hợp của các khả năng mô tả khung GML;

– hỗ trợ mô tả các lược đồ ứng dụng không gian địa lý cho các lĩnh vực chuyên ngành và cộng đồng thông tin;

– cho phép tạo và duy trì các lược đồ và bộ dữ liệu ứng dụng địa lý được liên kết;

– hỗ trợ lưu trữ và vận chuyển các lược đồ và bộ dữ liệu ứng dụng;

– tăng khả năng các tổ chức chia sẻ các lược đồ ứng dụng địa lý và thông tin mà họ mô tả.

Người triển khai có thể quyết định lưu trữ thông tin và lược đồ ứng dụng địa lý trong GML hoặc họ có thể quyết định chuyển đổi từ một số định dạng lưu trữ khác theo yêu cầu và chỉ sử dụng GML cho lược đồ và vận chuyển dữ liệu.

Phần này của ISO 19136 được xây dựng dựa trên ISO 19136: 2007 (GML 3.2) và mở rộng nó với các thành phần và yêu cầu lược đồ bổ sung.

CHÚ THÍCH: Nếu lược đồ ứng dụng tuân theo ISO 19109 được mô tả trong UML được sử dụng làm cơ sở cho việc lưu trữ và vận chuyển thông tin địa lý, thì phần này của ISO 19136 cung cấp các quy tắc chuẩn để ánh xạ lược đồ ứng dụng đó tới lược đồ ứng dụng GML trong Lược đồ XML và như vậy, sang mã hóa XML cho dữ liệu có cấu trúc logic phù hợp với lược đồ ứng dụng tuân thủ ISO 19109.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19136-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese