TIÊU CHUẨN ISO 19076

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19076

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 8 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 19076, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2016 – Da – Đo bề mặt da – Sử dụng kỹ thuật điện tử

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp đo bề mặt của da hoặc các bộ phận bằng da bằng cách sử dụng máy đo điện tử.

Nó áp dụng cho phép đo da (hoặc các bộ phận bằng da) đáp ứng các yêu cầu sau:

– da dẻo, da đã hoàn thiện hoặc chưa hoàn thiện, da khô hoặc da ướt;

– tính linh hoạt: để cho phép biến dạng hoàn toàn trên đường đo / bề mặt.

CHÚ THÍCH: Đối với da ướt thuộc da thuộc và da ép, các bên liên quan thỏa thuận về kiểu dưỡng. Trong trường hợp có tranh chấp, da phải được điều hòa theo các điều kiện tiêu chuẩn tham chiếu trong ISO 2419.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19076, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese