TIÊU CHUẨN ISO 19063-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19063-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, tháng 8 năm 2020

 • Ngày xuất bản:
  Tháng 8 năm 2020

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 19063-2, Phiên bản đầu tiên, tháng 8 năm 2020 – Chất dẻo – Vật liệu đúc và đùn polystyrene (PS-I) chịu va đập – Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử và xác định đặc tính

Tài liệu này quy định các phương pháp chuẩn bị mẫu thử và các phương pháp thử được sử dụng để xác định các đặc tính của vật liệu đúc và đùn PS-I. Nó thiết lập các yêu cầu đối với việc xử lý vật liệu thử nghiệm và điều hòa cả vật liệu thử nghiệm trước khi đúc và các mẫu thử trước khi thử nghiệm.

Tài liệu này đưa ra các quy trình và điều kiện để chuẩn bị các mẫu thử và các quy trình để đo các tính chất của vật liệu mà từ đó các mẫu này được tạo ra. Nó liệt kê các đặc tính và phương pháp thử phù hợp và cần thiết để mô tả các vật liệu đúc và đùn PS-I.

Các đặc tính đã được lựa chọn từ các phương pháp thử chung trong ISO 10350-1. Các phương pháp thử khác đang được sử dụng rộng rãi hoặc có ý nghĩa đặc biệt đối với các vật liệu đúc và đùn này cũng được bao gồm trong tài liệu này, cũng như các đặc tính chỉ định được quy định trong ISO 19063-1.

Các phương pháp chuẩn bị và điều hòa mẫu thử, kích thước mẫu thử và các quy trình thử nghiệm quy định ở đây được sử dụng để thu được các kết quả thử nghiệm có thể lặp lại và có thể so sánh được. Các giá trị được xác định sẽ không nhất thiết phải giống với giá trị thu được khi sử dụng các mẫu thử có kích thước khác nhau hoặc được chuẩn bị bằng các quy trình khác nhau.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19063-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: [email protected]

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese