TIÊU CHUẨN ISO 19012-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19012-3

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 19012-3

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 2 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  12
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 19012-3, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 2 năm 2015 – Kính hiển vi – Chỉ định vật kính hiển vi – Phần 3: Độ truyền quang phổ

Tiêu chuẩn này quy định mối quan hệ của các đặc tính quang phổ giữa thiết kế quang học và mô tả cho người sử dụng kính hiển vi về truyền quang phổ của vật kính, làm hướng dẫn.

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các vật kính được sử dụng riêng trên kính hiển vi soi nổi.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19012-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 19012-3

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese