TIÊU CHUẨN ISO 19008

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 19008

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 8 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 19008, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 8 năm 2016 – Hệ thống mã hóa chi phí tiêu chuẩn cho các cơ sở sản xuất và chế biến dầu khí

Tiêu chuẩn này mô tả hệ thống mã hóa chi phí tiêu chuẩn (SCCS) phân loại chi phí và số lượng liên quan đến thăm dò, phát triển, vận hành và di dời các cơ sở sản xuất và chế biến dầu khí và ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí tự nhiên. Các hạng mục kinh doanh thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn và hóa dầu được bao gồm.

SCCS để mã hóa chi phí được áp dụng cho:

– ước tính chi phí;

– giám sát và báo cáo chi phí thực tế;

– thu thập số lượng cuối cùng và dữ liệu chi phí;

– trao đổi tiêu chuẩn hóa dữ liệu chi phí giữa các tổ chức;

– thực hiện trong hệ thống chi phí.

Tiêu chuẩn này dành cho những người sử dụng như sau:

a) chủ sở hữu / nhà điều hành / công ty (cá nhân hoặc tổ chức được hưởng hoặc đóng góp vào các hoạt động khai thác các mỏ dầu và khí);

b) các hiệp hội công nghiệp / thương mại;

c) nhà sản xuất / nhà thầu;

d) nhà thầu dịch vụ kỹ thuật chi phí, nhà cung cấp hệ thống chi phí, nhà cung cấp dịch vụ đo điểm chuẩn, v.v.;

e) các cơ quan chức năng / cơ quan quản lý.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho những điều sau:

1) phân loại chi phí liên quan đến các quy tắc kế toán chi phí, các thỏa thuận hợp đồng cụ thể, các yêu cầu của địa phương về báo cáo chi phí cho các cơ quan quốc gia, các quy định của chính phủ và quy định về thuế, ủy quyền chi tiêu (AFE), mục đích thanh toán, v.v.;

2) cấu trúc phân tích dự án cụ thể (ví dụ cơ cấu phân chia công việc, cơ cấu phân chia hợp đồng, cơ cấu phân chia tổ chức) hoặc phân tích tài sản (ví dụ: mã TAG / hệ thống, cơ cấu phân tích khu vực / mô-đun) đang và sẽ vẫn là duy nhất.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn này có thể cung cấp cơ sở cho việc thiết lập các hệ thống phân loại cụ thể như vậy.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 19008, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese