TIÊU CHUẨN ISO 18596

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18596

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 7 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  12
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18596, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 7 năm 2015 – Phương pháp kiểm tra độ dài kim ghim của cashmere có móc – Phương pháp xếp bằng tay

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử đối với chiều dài chủ yếu của sợi len lông cừu bằng phương pháp sắp xếp bằng tay.

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho lạc đà có lông, yak có lông, v.v.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18596, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese