TIÊU CHUẨN ISO 18541-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18541-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 18541-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 9 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  38
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18541-2, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 2014 – Phương tiện giao thông đường bộ – Quyền truy cập tiêu chuẩn vào thông tin sửa chữa và bảo dưỡng ô tô (RMI) – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật

Phần này của ISO 18541 bao gồm các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến hệ thống thông tin bảo trì và sửa chữa ô tô (RMI) nhằm tiêu chuẩn hóa quyền truy cập vào RMI cho các nhà khai thác độc lập.

Phần này của ISO 18541 quy định bộ yêu cầu kỹ thuật tối thiểu liên quan đến hệ thống RMI của nhà sản xuất xe. Các yêu cầu này sẽ phản ánh nhu cầu phát sinh từ các trường hợp sử dụng như quy định trong ISO 18541-1.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18541-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 18541-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese