TIÊU CHUẨN ISO 18436-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18436-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 11 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18436-1, Tái bản lần thứ 2, ngày 15 tháng 11 năm 2012 – Giám sát và chẩn đoán tình trạng của máy móc – Yêu cầu về trình độ và đánh giá nhân sự – Phần 1: Yêu cầu đối với cơ quan đánh giá và quy trình đánh giá

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với cá nhân và tổ chức (“cơ quan đánh giá”) vận hành hệ thống đánh giá sự phù hợp đối với nhân viên thực hiện giám sát tình trạng máy móc, xác định lỗi máy móc và khuyến nghị hành động khắc phục. Quy trình đánh giá sự phù hợp của nhân viên giám sát và chẩn đoán tình trạng được quy định.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu này bổ sung cho các yêu cầu của ISO / IEC 17000, ISO / IEC 17024 và ISO / IEC 17050-1.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18436-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese