TIÊU CHUẨN ISO 18435-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18435-2

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 9 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 9 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  36
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18435-2, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 9 năm 2012 – Tích hợp và hệ thống tự động hóa công nghiệp – Chẩn đoán, đánh giá năng lực và tích hợp ứng dụng bảo trì – Phần 2: Mô tả và định nghĩa các phần tử ma trận miền ứng dụng

Phần này của ISO 18435 xác định cấu trúc và khuôn mẫu cho

– phần tử ma trận tương tác ứng dụng;

– một phần tử ma trận miền ứng dụng.

Tiêu chuẩn này cũng xác định mối quan hệ giữa các loại yếu tố này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18435-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese