TIÊU CHUẨN ISO 18254-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18254-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18254-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2016 – Hàng dệt – Phương pháp phát hiện và xác định alkylphenol ethoxylat (APEO) – Phần 1: Phương pháp sử dụng HPLC-MS

Phần này của ISO 18254 mô tả các phép phân tích được sử dụng để phát hiện các alkylphenol ethoxylat có thể chiết xuất được (nonylphenol ethoxylat và octylphenol ethoxylat) trong các sản phẩm dệt. Tài liệu này cung cấp một phương pháp sử dụng Máy sắc ký lỏng (LC) với hệ thống Khối phổ (MS) để phát hiện và định lượng ethoxylat alkylphenol có độ dài chuỗi ethoxylat xác định.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18254-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese