TIÊU CHUẨN ISO 18185-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 18185-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 12 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 12 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 18185-3, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 12 năm 2015 – Thùng chở hàng – Phốt điện tử – Phần 3: Đặc điểm môi trường

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp và điều kiện thử nghiệm đối với các đặc tính môi trường của con dấu điện tử.

Phần này của ISO 18185 mô tả các yêu cầu về môi trường đối với bộ ISO 18185, đối với ISO 10374 và ISO 17363 và đối với ISO 10891 vì dự kiến ​​rằng việc thực hiện các Tiêu chuẩn quốc tế này sẽ phải đối mặt với các điều kiện quốc tế giống nhau. Tuy nhiên, mỗi tiêu chuẩn này có các yêu cầu riêng khác với các điều kiện môi trường.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 18185-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese