TIÊU CHUẨN ISO 17989-1

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17989-1

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 12 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 12 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17989-1, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 12 năm 2015 – Máy kéo và máy móc phục vụ nông nghiệp và lâm nghiệp – Tính bền vững – Phần 1: Nguyên tắc

Phần này của ISO 17989 cung cấp các hướng dẫn nhằm hỗ trợ các nhà thiết kế và sản xuất máy kéo và máy móc phục vụ nông nghiệp và lâm nghiệp tích hợp các nguyên tắc, thực hành và cân nhắc về tính bền vững vào tổ chức và quy trình của họ. Tiêu chuẩn này áp dụng cụ thể cho thiết bị được sử dụng trong sản xuất thực phẩm, sợi, nhiên liệu và gỗ xẻ cho người và gia súc.

CHÚ THÍCH: Phần này của ISO 17989 bao gồm ba cấp độ khác nhau cho việc áp dụng: nguyên tắc, khuyến nghị và thông tin bổ sung (phụ lục).

Phần này của ISO 17989 đề cập đến việc quản lý tổ chức và cung cấp hướng dẫn để xem xét các khía cạnh bền vững liên quan đến tổ chức và vòng đời sản phẩm. Nó xác định cổng nhà máy làm ranh giới hệ thống (Hình 1).

Phần này của ISO 17989 không được áp dụng cho các mục đích hợp đồng hoặc quy định hoặc để đăng ký và chứng nhận.

Ngoại trừ khi chúng liên quan chặt chẽ đến tính bền vững, tiêu chuẩn này không đề cập đến các vấn đề về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp hoặc các khía cạnh an toàn của người vận hành trong thiết kế của máy móc. Các nhà thiết kế có thể tìm thấy hướng dẫn về những vấn đề này trong các Tiêu chuẩn quốc tế khác.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17989-1, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese