TIÊU CHUẨN ISO 17599

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17599

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 17599

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  32
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17599, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015 – Tài liệu kỹ thuật sản phẩm (TPD) – Yêu cầu chung của mô hình kỹ thuật số cho các sản phẩm cơ khí

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc phân loại, thành phần, mô hình hóa, xem xét, áp dụng và quản lý mô hình kỹ thuật số.

Tiêu chuẩn quốc tế về các sản phẩm cơ khí này có thể áp dụng cho việc xây dựng, quản lý, xem xét và áp dụng mô hình kỹ thuật số


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17599, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 17599

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese