TIÊU CHUẨN ISO 17463

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17463

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 17463

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 8 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17463, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2014 – Sơn và vecni – Hướng dẫn xác định đặc tính chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ bằng kỹ thuật điện hóa tuần hoàn tăng tốc

Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về cách thực hiện kỹ thuật điện hóa tuần hoàn tăng tốc (ACET) với các lớp phủ hữu cơ bảo vệ kim loại.

Tiêu chuẩn này quy định:

– bộ phận lắp ráp thiết bị;

– việc thực hiện thử nghiệm ACET và các cân nhắc liên quan đến mẫu và tế bào điện hóa, các thông số và quy trình thử nghiệm.

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các hướng dẫn về việc trình bày các kết quả thử nghiệm và các dạng thông tin thu được khác.

Một số ví dụ điển hình được trình bày trong một phụ lục cung cấp thông tin.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17463, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 17463

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese