TIÊU CHUẨN ISO 17420-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17420-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 10 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17420-3, Ấn bản đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2012 – Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Yêu cầu về hiệu suất – Phần 3: Kết nối ren

Tiêu chuẩn này áp dụng tiêu chuẩn ISO 17420 cho thiết bị lọc không có trợ giúp và chỉ định kết nối ren tiêu chuẩn giữa bộ lọc và giao diện hô hấp theo yêu cầu trong ISO 17420-2.

Tiêu chuẩn này cũng bao gồm việc mô tả các thiết bị mô phỏng thử nghiệm cần thiết để đánh giá một số yêu cầu.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17420-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese