TIÊU CHUẨN ISO 17299-4

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17299-4

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  30
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17299-4, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 1 năm 2015 – Hàng dệt – Xác định đặc tính khử mùi – Phần 4: Phân tích lấy mẫu ngưng tụ

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử chất khử mùi bằng dụng cụ phân tích sau khi sử dụng phương pháp lấy mẫu ngưng tụ đối với tất cả các sản phẩm dệt. Phương pháp này có thể áp dụng cho các hóa chất có mùi ở dạng khí, chẳng hạn như indole, methyl mercaptan, hydrogen sulfide, axit isovaleric và nonenal.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17299-4, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988.35.9999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese