TIÊU CHUẨN ISO 17296-3

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17296-3

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 9 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 9 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  22
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17296-3, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 9 năm 2014 – Sản xuất phụ gia – Công nghệ nhanh (tạo mẫu nhanh) – Phần 3: Phương pháp thử

Phần này của ISO 17296 bao gồm các yêu cầu chính được áp dụng để thử nghiệm các bộ phận được sản xuất bằng quy trình sản xuất phụ gia.

Phần này của ISO 17296

– chỉ định các đặc điểm chất lượng chính của các bộ phận,

– quy định các quy trình thử nghiệm thích hợp, và

– đề xuất phạm vi và nội dung của các thỏa thuận thử nghiệm và cung cấp.

Phần này của ISO 17296 nhằm vào các nhà sản xuất máy, nhà cung cấp nguyên liệu, người sử dụng máy, nhà cung cấp bộ phận và khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin về các đặc tính chất lượng chính. Nó áp dụng cho bất cứ nơi nào sử dụng các quy trình sản xuất phụ gia.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17296-3, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese