TIÊU CHUẨN ISO 17215-4

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17215-4

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 4 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  20
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17215-4, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 4 năm 2014 – Phương tiện giao thông đường bộ – Giao diện giao tiếp video cho camera (VCIC) – Phần 4: Thực hiện các yêu cầu giao tiếp

Phần này của ISO 17215 quy định các yêu cầu giao tiếp đối với giao diện máy quay video. Nó chủ yếu liên quan đến các lớp từ 1 đến 4 của mô hình tham chiếu cơ bản ISO / OSI. Các lớp này là lớp vật lý, lớp liên kết, lớp mạng và lớp vận chuyển. Trình bày các giao thức truyền thông được quy định trong phần này của ISO 17215 liên quan đến các lớp ISO / OSI cũng như nội dung của các phần khác của ISO 17215.

Thuật ngữ chung được định nghĩa trong ISO 17215-1 cũng được sử dụng trong phần này của ISO 17215.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17215-4, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese