TIÊU CHUẨN ISO 17184

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17184

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 5 năm 2014

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 15 tháng 5 năm 2014

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  14
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17184, Phiên bản đầu tiên, ngày 15 tháng 5 năm 2014 – Chất lượng đất – Xác định cacbon và nitơ bằng phép đo phổ cận hồng ngoại (NIRS)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cacbon và nitơ trong đất bằng phép đo trực tiếp phổ mẫu trong vùng phổ cận hồng ngoại. Các phổ được đánh giá bằng một mô hình hiệu chuẩn thích hợp dựa trên các kết quả thu được bằng các phương pháp chuẩn.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17184, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese