TIÊU CHUẨN ISO 17109

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17109

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2015

 • Ngày xuất bản:
  1 tháng 8, 2015

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  24
 • ANSI đã được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

Mô tả / Tóm tắt:

ISO 17109, Phiên bản đầu tiên, ngày 1 tháng 8 năm 2015 – Phân tích hóa học bề mặt – Lập hồ sơ độ sâu – Phương pháp xác định tốc độ phún xạ trong quang phổ quang điện tử tia X, quang phổ điện tử Auger và lập hồ sơ độ sâu phún xạ khối phổ ion thứ cấp bằng cách sử dụng các màng mỏng một lớp và nhiều lớp

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hiệu chuẩn độ sâu phún xạ của vật liệu từ phép đo tốc độ phún xạ của nó trong các điều kiện phún xạ đã thiết lập bằng cách sử dụng mẫu chuẩn một hoặc nhiều lớp với các lớp của cùng một vật liệu yêu cầu hiệu chuẩn độ sâu. Phương pháp này có độ chính xác điển hình trong khoảng từ 5% đến 10% đối với các lớp dày 20 nm đến 200 nm khi định hình độ sâu phún xạ bằng AES, XPS và SIMS. Tốc độ phún xạ được xác định từ độ dày lớp và thời gian phún xạ giữa các mặt phân cách có liên quan trong mẫu chuẩn và giá trị này được sử dụng cùng với thời gian phún xạ để cho độ dày của mẫu được đo. Tốc độ phún xạ ion xác định có thể được sử dụng để dự đoán tốc độ phún xạ ion cho nhiều loại vật liệu khác để quy mô độ sâu và thời gian phún xạ trong những vật liệu đó có thể được ước tính thông qua các giá trị được lập bảng của sản lượng phún xạ và mật độ nguyên tử.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17109, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese