TIÊU CHUẨN ISO 17089-2

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 17089-2

International Organization for Standardizaton ISO - TIÊU CHUẨN ISO 17089-2

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 10 năm 2012

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 10 năm 2012

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  46
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 17089-2, Ấn bản đầu tiên, ngày 1 tháng 10 năm 2012 – Đo lưu lượng chất lỏng trong ống dẫn kín – Máy đo siêu âm khí – Phần 2: Máy đo ứng dụng công nghiệp

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và khuyến nghị đối với máy đo khí siêu âm (USM), sử dụng tín hiệu âm thanh để đo lưu lượng trong pha khí trong các ống dẫn kín.

Phần này của ISO 17089 có thể áp dụng cho các USM thời gian vận chuyển và tập trung vào việc đo lưu lượng công nghiệp. Bao gồm các máy đo bao gồm thân máy đo cũng như máy đo có đầu dò gắn tại hiện trường.

Không có giới hạn về kích thước của đồng hồ. Nó có thể được áp dụng để đo hầu hết mọi loại khí; chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở không khí, khí hydrocacbon và hơi nước.

Phần này của tiêu chuẩn ISO 17089 quy định đặc tính hiệu suất, hiệu chuẩn (khi cần thiết) và đầu ra của USM để đo lưu lượng khí và giải quyết các điều kiện lắp đặt.

CHÚ THÍCH: Có thể áp dụng các quy định quốc gia hoặc các quy định khác có thể nghiêm ngặt hơn các quy định trong tiêu chuẩn này.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 17089-2, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: 0986.81.6789 – 0988.35.9999 | |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

dat mua ngay - TIÊU CHUẨN ISO 17089-2

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

[ivory-search id=”2635″ title=”Default Search Form”]

EnglishVietnamese