TIÊU CHUẨN ISO 16993

 1. Trang chủ
 2. Tiêu Chuẩn Quốc Tế
 3. TIÊU CHUẨN ISO 16993

International Organization for Standardization (ISO)

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 • Bản sửa đổi:

  Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 7 năm 2016

 • Ngày xuất bản:
  Ngày 1 tháng 7 năm 2016

 • Trạng thái:
  Hoạt động, Hiện tại nhất
 • Ngôn ngữ tài liệu:

  Tiếng Anh

 • Xuất bản bởi:

  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

 • Đếm trang:
  18
 • ANSI được phê duyệt:

  Không

 • DoD được thông qua:

  Không

ISO 16993, Tái bản lần thứ 2, ngày 1 tháng 7 năm 2016 – Nhiên liệu sinh học rắn – Chuyển đổi kết quả phân tích từ cơ sở này sang cơ sở khác

Tiêu chuẩn này đưa ra các công thức cho phép biểu thị dữ liệu phân tích liên quan đến nhiên liệu sinh học rắn trên các cơ sở khác nhau đang được sử dụng phổ biến. Cần xem xét các hiệu chỉnh có thể được áp dụng cho các giá trị xác định nhất định đối với nhiên liệu sinh học rắn trước khi tính toán chúng cho các cơ sở khác. Trong Phụ lục A, các công cụ để kiểm tra tính toàn vẹn của các kết quả phân tích được đưa ra.

Trong Phụ lục B, các hệ số chuyển đổi để tính toán thành các đơn vị khác được đưa ra. Phụ lục C là hướng dẫn sử dụng các thông số xác nhận có thể tìm thấy trong các tiêu chuẩn phân tích ISO / TC 238.


Để mua tài liệu tiêu chuẩn quốc tế – ISO 16993, xin vui lòng đặt hàng trực tuyến hoặc gọi: Việt Nam: (+84) 0988359999 | +(84) 0904889859 |

CHI PHÍ: LIÊN HỆ

Website: https://isoquocte.com | hoặc email: isoquocte@gmail.com

Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo. Sách điện tử (PDF) chỉ được cấp phép cho một người dùng truy cập.

TÌM KIẾM THÊM TIÊU CHUẨN

Bài viết liên quan

Chinese (Simplified)EnglishJapaneseKoreanRussianVietnamese